Uplands regemente

Publicerad måndagen den 1 oktober 1900

Utryckningen från första klassens beväringsmöte å Polacksbacken den 24 d:s sker på följande sätt:

Lifkompaniområdet : Manskapet från Norunda härad samt Vendels socken marscherar kl. 9 f. m. till Upsala och afgår kl. 10,40 f. m. med bantåg till Vattholma;

Från Örbyhus härads öfriga socknar kl. 9 f. m. till Upsala, kl 10,40 f. m. med bantåg till Tierp.

Rasbo komaniområde: från Närdinghundra härad, Väddö och Häfverö skeppslag och Edebo socken kl. 9,30 f. m. till Upsala kl. 11,40 med bantåg till Knutby.

Olands kompaniområde: från Olands härad kl. 9 f. m. till Upsala, kl. 10,40 f. m. m. b. till Gimo.

Upsala kompaniområde: från hela området upplöses kl. 9 f. m. å Polacksbacken.

Hundra härads kompaniområde: från Lagga, Östuna, Husby-Långhundra, Gottröra, Närtuna, Skeptuna, och Vidbo socknar marscherar kl. 9 f. m. till Marma

Från Kårsta, Lunda, Skånella, Markim, Orkesta, Frösunda, Fresta, Hammarby, Vallentuna, Vada, Angarn och Össebygarns socknar kl. 10 f. m. till Upsala, kl. 12,40 med bantåg till Rosersberg;

Från Sjuhundra och Lyhundra härader, Frötuna och Länna samt Bro och Vätö skeppslager och Norrtelge kl. 9,30 f.m. till Upsala, kl. 11,40 f. m. m. b. till Rånäs.

Sigtuna kompaniområde: fr. Lofö, Ekerö, Munsö, Adelsö, Färentuna, Hilleshög, Sånga, Skå, Spånga, Jerfälla, Bromma (med Sundbyberg), Ed, Sollentuna, och Stockholms-Näs socknar kl. 10 f. m. till Upsala, kl. 12,40 f. m. m. b. till Rotebro;

Från Alsike, Knifsta, Vassunda, Odensala, Husby-Erlinghundra, Haga, S:t Olof, S:t Per och Norrsunda socknar, Sigtuna stad kl. 10 f. m. till Upsala, kl. 12,40 f. m. med bantåg till Knifsta;

Från Håbo och Bro härader utom Näs socken kl. 10 f. m. till Upsala, kl. 2,30 e. m. med ångbåt till Erikssund.

Hagunda kompaniområde: från hela området (utom Järlåsa, Tibble och Ålands socknar) kl. 8 f. m. till Upsala, kl. 9 f. m. med ångbåt till Örsundsbro, därifrån marsch till Säfva;

Från Järlåsa, Tibble och Ålands socknar kl. 9 f. m. till Upsala, kl. 10,48 f. m. med bantåg till Åland.

Enköpings kompaniområde: från hela området kl. 8 f. m. till Upsala, kl. 9 f. m. med ångbåt till Örsundsbro, därifrån marsch till Litslena;

Från olika kompaniområden: upplöses kl. 9 f. m. å Polacksbacken.