Stick, sa vpl till dagofficer

Publicerad lördagen den 24 oktober 1959

- Stick iväg och släck lyset så man får sova, var det svar en dagofficer vid S1 fick när han en natt i juli förrättade visitation i ett logement med anledning av att man skjutit en rad skarpa skott genom fönstret.

När bataljonsdagunderofficeren med anledning av skottlossningen sprang in på logementet och visiterade vapnen gick det inte att få fram vem som lossat skotten. Den skyldige, en vpl från Falun, som på fredagen svarade inför Upsala rådhusrätt, hade varit nog omtänksam att omedelbart olja in sin pistol. Inte heller dagofficeren som visiterade senare på natten hade framgång i sina strävanden att få tag på skytten. Samtliga i logementet hade då gått till sängs och den åtalade vägrade att stiga upp.

- Har ni druckit sprit, frågade dagofficeren med anledning av hans uppträdande. - Nej jag tillhör IOGT, svarade den värnpliktige som var ganska påstruken efter en muckarskiva. Sedermera kom det emellertid fram att det var han som var den skyldige och i går dömdes han för fylleri, allmänfarlig vårdslöshet och oskickligt beteende till 100 dagsb. à 5 kr. För ett år sedan dömdes han till ett kraftigt bötesstraff – det rörde sig den gången om sammanlagt 600 kr. – och det beaktades av rätten när den skulle avkunna sin dom.