Högre militär åtalad för bedrägeri.

Publicerad lördagen den 24 oktober 1959

STOCKHOLM 23 okt. (TT) En högre militär i 55-årsåldern åtalades på fredagen vid Stockholms rådhusrätt för grovt bedrägeri. Stadsfiskal B. E. Berndtsson som är åklagare påstår att officeren tagit ut för höga traktamenten i samband med att han gått på kurs i Stockholm. Vidare skall han ha åkt fram och tillbaka med tjänstebil mellan Stockholm och sin hemort.

Den åtalade bestrider att han begått något brott och uppger att han under kurstiden skulle bo i Stockholm men att så inte blev fallet. Han säger att han då vände sig till försvarsstabens kassaavdelning för att reglera det traktamentsbelopp han fått och göra sig skuldfri.

Att han lämnade adressen till en systerson säger den åtalade vara alldeles riktigt. Han skulle egentligen ha bott där, men då systersonen skulle flytta blev det inte av och det var genom ett rent förbiseende som han glömde ändra adressen på kursexpeditionen.