Film för repgubbar visar många nyheter

Publicerad torsdagen den 27 augusti 1959

”Armén och repetitionsövningarna. Arméledningen informerar”, heter en ny film som samtlig personal som kallats in till höstens krigsförbandsövningar och motsvarande övningar vintern och våren 1960 skall få se. Filmen har spelats in av arméns filmdetalj.

Bakgrunden till arméns uppgifter i krig tecknas i filmen och de taktiska principer enligt vilka stridens måste föras, men hänsyn till de krav som motståndarens ökade rörlighet och eldkraft ställer, redovisas. Den förnyelse av krigsmaterielen som pågår och som är planlagd exemplifieras och kommenteras.

En ny bandvagn

Kommer sålunda att tillföras norrlandsförbanden. Den är tillverkad i två delar och försedd med kraftuttag, varigenom banden är drivande på både fram- och bakdelen. Vagnen styrs genom att bakdelen ställs i vinkel mot framdelen.

Pansarförbanden skall förses med pansarbandvagnar för skyddad transport av personal och materiel. Ytterligare terrängbilar, bl. a. en ny jeep, kommer att tas fram. En fortsatt utbyggnad av arméns helikopterorganisation planeras. För att säkerställa att rörligheten kan upprätthållas även om motståndaren förstör vägar och broar skall också snabbyggd bromateriel tillkomma.

En ny skyddsmask kommer att tillverkas. Dessutom införs som bekant en ny fältuniform med stridssele, nya vattentäta skor, ett förbättrat regnskydd och ny vinterutrustning. Väsentligt förbättrad signalmateriel är på väg.