Sex vpl dömda för matstrejk

Publicerad torsdagen den 19 mars 1959

KARLSTAD 18 febr. (TT.) Sex värnpliktiga vid Värmlands regemente, som åtalats för en matstrejk 3 december i fjol, dömdes på onsdagen av Karlstads rådhusrätt för tjänstefel.

Orsaken till matstrejken hade varit missnöje med ett nytt utspisningssystem, enligt vilket det blev endast en matkö istället för tidigare två och med lång väntan som följd.

En av de sex, som även hållit sig undan från vakttjänst, fick tolv dagars arrest. Två dömdes för tjänstefel till tio dagsböter à 2,50 kr. och de övriga till fyra dagsböter på samma belopp.

Åklagaren och rådhusrätten stöder sig bl. a. på en bestämmelse att den inte ämnar delta i måltid skall anmäla detta dagen före. Genom att inte iaktta denna bestämmelse har de åtalade åsidosatt tjänsteplikt.