Proposition inom kort om infanteriskjutskolan

Publicerad lördagen den 7 mars 1959

Vid fredagens riksdagssammanträde meddelade försvarsministern hr Nilsson i Tvärålund (cp) att frågan om flyttning av infanteriskjutskolan från Rosersberg bereds inom försvarsdepartementet.

Sedan det kommit fram förslag om att förlägga denna skola till Norrland prövas även denna möjlighet. Proposition i ärendet kommer att läggas fram inom en nära framtid.

Hr Nilsson i Tvärålund (cp) fann det betänkligt att proposition skulle komma så snabbt. Jag tror inte frågan har prövats tillräckligt ur alla synvinklar och att alternativet Norrland inte tillräckligt beaktats.

Det är angeläget att ett avgörande inte träffas förrän alla alternativ prövats.

Anledningen till min fråga är den kraftiga reaktion som rests mot att skjutskolan skulle förläggas till Gullbergsfältet. Det är angeläget att skolans verksamhet skall kunna bedrivas så ostört som möjligt och det är därför naturligt att man vid sökandet efter en lämplig plats riktar blickarna norr om Stockholm. Utbildning bör ju med tanke på vårt taktiska läge gå ut på att lära sig klara förhållandena i ödemark.