Billigare förlägga infanteriskjutskolan till I 4 i Linköping

Publicerad den 17 december 1957

LINKÖPING 17 dec. (TT.) En förläggning av infanteriets skjutskola under I 4 i Linköping innebär att de omkring 20 milj. Kr. som beräknats för skolans flytt från Rosersberg till förslagsvis Kungs Norrby i Östergötland kan nedbringas till 7 à 8 milj. Till detta resultat har man enligt tidningen Östgöten kommit inom den kommitté som under hösten utrett frågan om skolans förläggning under I 4.

Källor

  • Tidningarnas Telegrambyrå