Sven Andersson: Vårt försvar inte meningslöst därför att vi saknar kärnvapen

Publicerad fredagen den 14 november 1958

Så länge nuvarande osäkra förhållanden råder i världen kan vi inte tänka på någon svensk nedrustning, förklarade försvarsminister Sven Andersson i en debatt om försvaret med författaren Per Anders Fogelström i Gävle på torsdagskvällen.

Om vi skulle följa pacifisternas råd skulle vi bli ett lätt byte för vargarna, som skulle slita sönder oss. Tanken att vi genom att avrusta främjade världsfredens sak är också en farlig felsyn. Själva har vi allt att förlora och ingenting att vinna med en sådan politik, men inte heller andra fria folk har något att vinna på att pålitliga demokratiska stater lägger ned vapnen, medan diktaturstaterna fortsätter att vara beväpnade till tänderna. En ensidig nedrustning inom demokratierna skulle endast bidra till att utbreda våldet och ofriheten.

Med nuvarande utrikes- och försvarspolitik har vårt land stora chanser att hålla sig utanför eventuella väpnade konflikter. Läget förändras om vi lägger det stora svenska landområdet utan militärt försvar. Nervkriget mellan öst och väst skulle då få ett nytt objekt. Båda sidorna skulle i preventivt syfte tvingas att planera ett besättande av Sverige, och vårt land skulle bli en given krigsskådeplats i ett nytt storkrigs första skeende.

Försvarsministern förkastade slutligen både tesen om att vårt försvar är meningslöst därför att vi saknar kärnvapen och den pacifistiska tesen om att varje försvar är omöjligt sedan stormakterna utrustats med vätebomber.