Militärgudstjänst

Publicerad tisdagen den 30 december 1958

En militärgudstjänst i anslående former var nyligen ordnad i Mariakyrkan. Det var skjutskolan från Rosersberg med skolchefen och militärpastorn i spetsen, som hade arrangerat det hela.

Regementsmusikkåren från Upsala med musikdirektör Göte Granström i spetsen marscherade genom staden och till kyrkan, där långa rader av marschaller lyste upp vägarna till kyrkan.

Den rymliga kyrkan var snart fylld, och musikkåren utförde som inledning Pilgrimskören av R. Wagner. Klangverkan blev ypperlig under de höga valven.

Regementspastor J. Lindström, f. ö. komminister i Sigtuna pastorat, läste från predikstolen valda delar av julens texter och kyrkokören sjöng en rad advents- och julhymner. Så följde en kort altartjänst, varpå musikkåren avslutade med att spela ett Andante religioso.