ÖB-ingripande mot pennalism

Publicerad fredagen den 7 februari 1958

STOCKHOLM 6 febr. (TT.) Med anledning av de under senare tid uppdagade fallen av pennalism som i vissa fall varit av allvarlig karaktär, har ÖB anmodat försvarsgrenscheferna att ägna hithörande frågor all möjlig uppmärksamhet, bl. a. genom att utfärda föreskrifter om åtgärder som skall vidtas för att hindra kamratförtryck. Dessa åtgärder bör fortlöpande kontrolleras genom försvarsgrenschefernas försorg.