Uplands regemente

Utryckningen från första klassens beväringsmöte å Polacksbacken den 24 d:s sker på följande sätt:

Läs mer

Värnpliktig från Upsala sköts i benet av furir.

Vid infanteriskjutskolan träffades värnpliktige 143-8-45 Stig Lennart Harrå från Upsala under ett intermezzo i samband med en kompaniafton på onsdagen av ett pistolskott i ena benet och måste föras till Karolinska sjukhuset.

Läs mer