14-årig flicka påkörd av bil vid Rosersberg

Två trafikolyckor inträffade på tisdagskvällen på riksväg 13 invid Rosersberg. Båda skedde inom loppet av en så kort tid att märsta-polisen passerade platsen för den sist timade olyckan då den var på väg att utreda den första.

Läs mer

80 fick magont vid Rosersberg

STOCKHOLM 20 juli. (TT) Ett 80-tal värnpliktiga vid infanteriskjutskolan i Rosersberg sjukanmälde sig på onsdagen. Det synes enligt skolans läkare vara fråga om en lätt maginfektion. Tisdagens middagsmat samt dricks- och badvatten skall bakteriologiskt undersökas.

Läs mer

Dödsolycka vid skjutskolan å Rosersberg.

På torsdagens förmiddag vid 11-tiden inträffade vid infanteriskjutskolan å Rosersberg en beklaglig olyckshändelse, som kostade ett människoliv och bragte ett annat i fara. På ännu outrett sätt sprang en handgranat av våda, och vid explosionen träffades läraren vid skjutskolan löjtnanten Yngve Sundell, med den sorgliga påföljden att han omedelbart avled.

Läs mer

Flere sprungna mausergevär

Vid öfningarna å Södertelge skyttegilles skjutbana sistlidne söndag söndersplittrades delvis ett mausergevär af tysk tillverkning. Den skjutande, ingeniör Bolli, erhöll visserligen ett par mindre rispor i ansiktet, men kom för öfrigt lyckligt undan det ganska farliga olyckstillbudet.

Läs mer

Halvmiljonbrand vid Rosersberg

Fyra byggnader, däribland två kaserner, förstördes och skador för inemot en halv miljon kronor vållades vid en våldsam eldsvåda på tisdagen vid infanteriskjutskolan i Rosersberg.

Läs mer

Hemlösa soldater från Rosersberg inhyses i Uppsala

Utredning av tisdagens brand i kompanibyggnaderna på infanteriskjutskolan Vid Rosersberg började på onsdagsförmiddagen av landsfiskalen i Sigtuna och en militär utredningsman. Något resultat beträffande orsaken till branden, som förmodats vara kortslutning, har man ännu inte nått. Någon uppskattning av värdet av det brunna har heller inte hunnit göras. Förläggningarna utgjordes av gamla träbyggnader.

Läs mer

Mausergeväret

I dagarne ha som nämnts ett par olyckshändelser inträffat genom att vid skjutöfningar Mausergeväret sprängts.

Läs mer

Rosersbergsmilitärer skadade av senapsgas

Två värnpliktiga vid arméns skyddsskola i Rosersberg fick skador av senapsgas när de flyttade över gasen som förvaras flytande i stålbehållare, vilka i sin tur ligger i trälådor, från ett äldre förråd till ett nybyggt.

Läs mer

Skjutolycka i Rosersberg Fänrik skadad

En skjutolycka inträffade på torsdagen vid infanteriskjutskolan i Rosersberg, varvid 28-årige fänriken Stig Evert Nordstrand från Östersund skadades allvarligt. Olyckan inträffade under en övning i anfallsstrid med skarp ammunition. Fänrik Nordstrand råkade därvid få ett skott i huvudet.

Läs mer

Värnpliktig dödsskadad av läskstång

Vid fjärde militärområdets slutövningar i Sörmland blev natten till lördagen lantbrukare Gunnar Hjelte, Gånsta, Enköping, vådaskjuten och så svårt skadad att han avled efter framkomsten till bataljonssjukkvarteret.

Läs mer

Värnpliktig från Upsala sköts i benet av furir.

Vid infanteriskjutskolan träffades värnpliktige 143-8-45 Stig Lennart Harrå från Upsala under ett intermezzo i samband med en kompaniafton på onsdagen av ett pistolskott i ena benet och måste föras till Karolinska sjukhuset.

Läs mer