Högre militär åtalad för bedrägeri.

STOCKHOLM 23 okt. (TT) En högre militär i 55-årsåldern åtalades på fredagen vid Stockholms rådhusrätt för grovt bedrägeri. Stadsfiskal B. E. Berndtsson som är åklagare påstår att officeren tagit ut för höga traktamenten i samband med att han gått på kurs i Stockholm. Vidare skall han ha åkt fram och tillbaka med tjänstebil mellan Stockholm och sin hemort.

Läs mer

I 17-rymlingen fick 4½ år

UDDEVALLA 8 jan. (TT.) Det blev fyra och ett halvt års straffarbete för den värnpliktige vid Bohusläns regemente som i augusti i fjol iscensatte en dramatisk rymning.

Läs mer

ÖB-ingripande mot pennalism

STOCKHOLM 6 febr. (TT.) Med anledning av de under senare tid uppdagade fallen av pennalism som i vissa fall varit av allvarlig karaktär, har ÖB anmodat försvarsgrenscheferna att ägna hithörande frågor all möjlig uppmärksamhet, bl. a. genom att utfärda föreskrifter om åtgärder som skall vidtas för att hindra kamratförtryck. Dessa åtgärder bör fortlöpande kontrolleras genom försvarsgrenschefernas försorg.

Läs mer

Sex vpl dömda för matstrejk

KARLSTAD 18 febr. (TT.) Sex värnpliktiga vid Värmlands regemente, som åtalats för en matstrejk 3 december i fjol, dömdes på onsdagen av Karlstads rådhusrätt för tjänstefel.

Läs mer

Stick, sa vpl till dagofficer

- Stick iväg och släck lyset så man får sova, var det svar en dagofficer vid S1 fick när han en natt i juli förrättade visitation i ett logement med anledning av att man skjutit en rad skarpa skott genom fönstret.

Läs mer

Värnpliktig från Upsala sköts i benet av furir.

Vid infanteriskjutskolan träffades värnpliktige 143-8-45 Stig Lennart Harrå från Upsala under ett intermezzo i samband med en kompaniafton på onsdagen av ett pistolskott i ena benet och måste föras till Karolinska sjukhuset.

Läs mer