Hemlösa soldater från Rosersberg inhyses i Uppsala

Utredning av tisdagens brand i kompanibyggnaderna på infanteriskjutskolan Vid Rosersberg började på onsdagsförmiddagen av landsfiskalen i Sigtuna och en militär utredningsman. Något resultat beträffande orsaken till branden, som förmodats vara kortslutning, har man ännu inte nått. Någon uppskattning av värdet av det brunna har heller inte hunnit göras. Förläggningarna utgjordes av gamla träbyggnader.

Läs mer