Halvmiljonbrand vid Rosersberg

Fyra byggnader, däribland två kaserner, förstördes och skador för inemot en halv miljon kronor vållades vid en våldsam eldsvåda på tisdagen vid infanteriskjutskolan i Rosersberg.

Läs mer

Hemlösa soldater från Rosersberg inhyses i Uppsala

Utredning av tisdagens brand i kompanibyggnaderna på infanteriskjutskolan Vid Rosersberg började på onsdagsförmiddagen av landsfiskalen i Sigtuna och en militär utredningsman. Något resultat beträffande orsaken till branden, som förmodats vara kortslutning, har man ännu inte nått. Någon uppskattning av värdet av det brunna har heller inte hunnit göras. Förläggningarna utgjordes av gamla träbyggnader.

Läs mer

Maskinell uppgiftsmatning hindrar signalisten maska

I fyra lektionssalar kvittrade de morsesignaler fram i de värnpliktigas hörlurar, matade av sju transmittrar – körda med olika hastigheter allt efter mottagarnas utbildningsstadium – störningssändare kopplades in emellanåt med musik och högtalare i lektionssalen serverade ett bedövande frontmuller.

Läs mer

Militärgudstjänst

För i Uppsala förlagda delar av infanteriskjutskolans övningsbataljon ordnas aftongudstjänst i kväll kl. 18,30 i domkyrkan. Teol. Lic. Sven Helander talar om ”Kyrkan och gudstjänst”, och vid orgeln medverkar musikdirektör Ankarstrand. Allmänheten är välkommen till gudtjänsten.

Läs mer

Stiftarens minne hyllat

En krans nedlades i går på Upsala kyrkogård vid major Johannes Nybergs grav. Det var Kamratföreningen Skjutskolans övningskompani, Rosersberg, som ville hylla sin initiativtagare på 30-årsdagen av kamratföreningens bildande.

Läs mer

Två återfunna runstenar

Ett intressant fynd av runstenar har gjorts vid infanteriskjutskolan, Rosersberg. Redan för några år sedan hade överfurir K. E. Andersson tyckt sig kunna se runor och runslingor på en jordfast sten som befann sig nedanför en höjd alldeles intill den väg som leder till manskapets badplats vid Rosersbergsviken. Detta kom han att meddela kapten Kurt Skoog, vilken i sin tur förde supponerade upptäckten vidare till skoladjutanten kapten C. G. Malmgren, som fick sitt intresse väckt för saken och som definitivt ville lösa gåtan.

Läs mer